30 Câu Hỏi Sa Hình – 100 Câu Hỏi Liệt Thi Sát Hạch GPLX Ô Tô

30 câu hỏi sa hình nằm trong 100 câu điểm liệt thi lý thuyết lái xe ô tô

Tiếp 70 câu hỏi kiến thức luật nằm trong 100 câu hỏi liệt thi sát hạch lái xe ô tô ở bài trước, ở phần này học viên sẽ phải quan sát kỹ phần sa hình và lựa chọn đáp án thật chính xác.

30 câu hỏi phần sa hình sẽ kết hợp cả 3 phần luật – biển báo – sa hình mô phỏng, có liên hệ mật thiết đến hành vi và cách giải quyết của người điều khiển lái xe ô tô khi đi đường.

Trường hợp các bạn làm sai chỉ 1 câu sẽ bị loại trực tiếp và rớt phần thi lý thuyết!

30 Câu hỏi sa hình – 100 câu hỏi liệt thi sát hạch GPLX Ô Tô

Câu hỏi 71: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
Câu hỏi 71: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

1. Xe con.

2. Xe tải.

Câu hỏi 72: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
Câu hỏi 72: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Môtô.

2. Xe con.

Câu hỏi 73: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
Câu hỏi 73: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Mô tô.

2. Xe cứu thương.

Câu hỏi 74: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
Câu hỏi 74: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1. Xe công an.

2. Xe chữa cháy.

Câu hỏi 75: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
Câu hỏi 75: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Xe công an.

2. Xe quân sự.

Câu hỏi 76: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?
Câu hỏi 76: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

1. Đúng.

2. Không đúng.

Câu hỏi 77: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?
Câu hỏi 77: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

1. Không.

2. Vi phạm.

Câu hỏi 78: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
Câu hỏi 78: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

1. Xe khách.

2. Xe tải.

Câu hỏi 79: Xe đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?
Câu hỏi 79: Xe đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

1. Không vi phạm.

2. Vi phạm.

Câu hỏi 80: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
Câu hỏi 80: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách.

2. Mô tô.

3. Xe con.

4. Xe con và mô tô.

Câu hỏi 81: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
Câu hỏi 81: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe A.

2. Xe B.

Câu hỏi 82: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?
Câu hỏi 82: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

1. Không vi phạm.

2. Vi phạm.

Câu hỏi 83: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?
Câu hỏi 83: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

1. Được vượt.

2. Cấm vượt.

Câu hỏi 84: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?
Câu hỏi 84: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1. Cho phép.

2. Không được vượt.

Câu hỏi 85: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 85: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.

2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.

3.Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Câu hỏi 86: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 86: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.

2. Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.

3. Nhường đường cho xe đạp và xe khách.

Câu hỏi 87: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
Câu hỏi 87: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

1. Xe đi ngược chiều.

2. Xe của bạn.

Câu hỏi 88: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?
Câu hỏi 88: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

1. Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.

2. Không được vượt những người đi xe đạp.

Câu hỏi 89: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?
Câu hỏi 89: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

1. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.

2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.

3. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.

Câu hỏi 90: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 90: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.

2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.

3. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.

Câu hỏi 91: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 91: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.

2. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.

3. Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.

Câu hỏi 92: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
Câu hỏi 92: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

1. Xe con.

2. Xe của bạn.

Câu hỏi 93: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 93: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.

2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.

3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Câu hỏi 94: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
Câu hỏi 94: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

1. Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.

2. Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.

3. Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải.

Câu hỏi 95: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?
Câu hỏi 95: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

1. Xe con.

2. Xe mô tô.

3. Cả 2 xe đều sai.

Câu hỏi 96: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?
Câu hỏi 96: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

1. Hướng 1.

2. Hướng 2.

3. Cả hai hướng đều được.

Câu hỏi 97: Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?
Câu hỏi 97: Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?

1. Bật đèn chiếu xa, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.

2. Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước.

3. Giữ nguyên đèn chiếu gần, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.

Câu hỏi 98: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đứng quy tắc giao thông?
Câu hỏi 98: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đứng quy tắc giao thông?

1. Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.

2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.

3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Câu hỏi 99: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?
Câu hỏi 99: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

1. Đúng.

2. Sai.

Câu hỏi 100: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?
Câu hỏi 100: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.

2. Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi.

3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Kết thúc 30 câu hỏi sa hình nằm  trong 100 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết bằng lái xe ô tô bộ đề mới. Các bạn có thể để lại các phản hồi hoặc các vấn đề cần giải đáp để Trường trả lời giúp bạn nhé.

Có thể thấy 30 câu hỏi này có phần rất đơn giản và dễ nhận ra đáp án đúng, nhưng đối với một số bạn không hiểu rõ luật hoặc học theo kiểu tủ rất dễ bị nhầm lẫn đáp án và dẫn tới tình trạng chọn phải câu liệt và đáp án sai.

Mọi người lưu ý và đọc thật kỹ cũng như học thật nghiệm túc để có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi sát hạch GPLX Ô Tô sắp tới nhé!

4.3/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *