600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ – Đào Tạo Sát Hạch GPLX

600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ - Đào Tạo Sát Hạch GPLX

Bộ tài liệu 600 câu hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ dành cho việc đào tạo sát hạch GPLX ô tô, mô tô được phát hành bở Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam năm 2020. Chính thức được đưa vào áp dụng tại các điểm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe trên toàn quốc chính thức từ ngày 1/8/2020.

Nhằm nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông của đội ngũ lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sửa đổi, bổ sung và ban hành Bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe và phần mềm dùng để học, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Bộ 600 câu hỏi ôn tập GPLX được biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Giao thông đường bộ, các kiến thức cơ bản trong giáo trình đào tạo lái xe mới ban hành, bộ câu hỏi của một số quốc gia trong khu vực và thế giới; tham khảo ý kiến góp ý của các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ; kế thừa những nội dung phù hợp và khắc phục những tồn tại, hạn chế của bộ 450 câu hỏi đã ban hành năm 2013.

Bộ 600 câu hỏi ban hành lần này có nhiều đổi mới, đã thay một số câu hỏi không thực sự cần thiết đối với người lái xe; bổ sung các câu hỏi liên quan đến kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; bổ sung một số câu hỏi “mang tính điều kiện”, yêu cầu người lái xe bắt buộc phải nhớ mỗi khi tham gia giao thông; các câu hỏi được điều chỉnh sát với thực tế, có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, mỗi câu hỏi chỉ có một phương án trả lời đúng nhất, khuyến khích học viên tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu bản chất các câu hỏi, tránh học vẹt, học tủ.

Với cuốn sách này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mong muốn từng học viên, từng người lái xe nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Pháp luật Giao thông đường bộ, hình thành kỹ năng lái xe an toàn, lái xe có văn hóa, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tập thể những người biên soạn rất mong nhận được ý kiến góp ý của các học viên, người lái xe và những người có dịp sử dụng, tìm hiểu cuốn sách này.

Nội Dung 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Lái Xe

Trong bộ tài liệu 600 câu hỏi thi sát hạch B2 mới nhất sẽ gồm 8 chương. Trong đó sẽ bao gồm những khái niệm, quy tắc, biển báo và bổ sung thêm 60 câu hỏi điểm liệt. Các bạn có thể tham khảo cấu trúc 600 câu hỏi theo mục sau đây:

CHƯƠNGLƯỢNG CÂU HỎIÔN TẬP
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ166 CÂU. TỪ CÂU 1 -> 166.
CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI26 CÂU. TỪ CÂU 167 -> 192.
CHƯƠNG 3: VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE21 CÂU. TỪ CÂU 193 – 213.
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT LÁI XE56 CÂU. TỪ CÂU 214 -> 269.
CHƯƠNG 5: CẤU TẠO VÀ SỮA CHỮA35 CÂU. TỪ 270 – 304.
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ182 CÂU. TỪ 305 – 486.
CHƯƠNG 7: GIẢI THẾ SA HÌNH VÀ KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG114 CÂU. TỪ CÂU 487 – 600.
CHƯƠNG 8: TÌNH HUỐNG MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT

CÁCH SỬ DỤNG 600 CÂU HỎI THI BẰNG LÁI XE

 • Câu hỏi dùng cho sát hạch GPLX hạng B2, C, D, E và các hạng F sẽ gồm 600 câu, trong đó sẽ có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch GPLX hạng B1 sẽ gồm 574 câu trong 600 câu hỏi (trừ 26 câu về nghiệp vụ vận tải) và đi kèm là 60 câu hỏi điểm liệt ô tô như như trên.
 • Câu hỏi dùng cho việc sát hạch cấp GPLX hạng A3, A4 sẽ gồm 500 câu hỏi, trong đó sẽ có 54 câu hỏi tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Loại trừ các câu hỏi về hạng mục không liên quan bao gồm: 26 câu nghiệp vụ vận tải, 35 câu cấu tạo và sữa chữa, 39 câu hỏi kỹ thuật lái xe.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch giấy phép lái xe mô tô A2 gồm 450 câu, trong đó có 50 câu hỏi điểm liệt. Loại trừ các câu hỏi không liên quan bao gồm: 5 câu hỏi khái niệm định nghĩa, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 17 câu hỏi về văn hóa giao thông, 39 câu hỏi về kỹ thuật lái xe ô tô, 35 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa ô tô và 79 câu hỏi tình huống sa hình về điều khiển ô tô.
 • Câu hỏi dùng cho sát hạch thi giấy phép lái xe A1 các hạng gồm 200 câu, trong đó có 20 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Loại trừ các phần câu hỏi sử dụng cơ bản không liên quan đến kiến thức, kỹ năng đối với hạng A1 và các câu hỏi liên quan đến hạng ô tô. Xem ngay: 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 2020 – Tài Liệu Full Đáp Án & Giải Thích

CẤU TRÚC ĐỀ THI SÁT HẠCH GPLX CÁC HẠNG

Hạng B1

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX hạng B1 số tự động và Hạng B1 sẽ có 30 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 06 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 09 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 09 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng B2

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX hạng B2 sẽ có 35 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 10 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 10 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng C

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX tải C và Hạng C sẽ có 40 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 14 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 11 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng D,E, F, FC

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX D,E, F, FC sẽ có 45 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

01 câu về phần khái niệm.

 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 07 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về nghiệp vụ vận tải.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 02 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.
 • 01 câu hỏi về cấu tạo sữa chữa.
 • 16 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 14 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Hạng A1, A2, A3, A4

Bộ đề thi sát hạch cấp GPLX mô tô các hạng A1, A2, A3, A4 sẽ có 25 câu hỏi. Trong đó sẽ có:

 • 01 câu về phần khái niệm.
 • 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn.
 • 06 câu về quy tắc giao thông.
 • 01 câu về tốc độ, khoảng cách.
 • 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe.
 • 01 câu hỏi về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sữa chữa.
 • 7 câu về hệ thống biển báo đường bộ.
 • 7 câu hỏi về phương pháp giải thế xa hình, kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Download 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe

Học viên có thể tải về tài liệu này tại đây: 600 câu hỏi sát hạch lái xe pdf

600 câu hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ sẽ được áp dụng chính thức kể từ ngày 01/08/2020 trên tất cả các địa điểm trung tâm đào tạo sát hạc, cấp GPLX trên toàn quốc. Các cơ sở đào tạo và trung tâm đào tạo, sát hạch nghiêm túc tổ chức thực hiện.

3.9/5 - (15 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Link XoilacZ TV hôm nay.