Phần Biển Báo – 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1

65 Câu Hỏi Phần Biền Báo - 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 2020

Phần Biển Báo nằm trong 200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 sẽ bắt đầu từ câu 101 – 165. Yêu cầu các học viên phải có kiến thức cơ bản về các loại biển báo nằm trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số biển báo theo quy định tại đây: Hệ Thống Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam

Để chọn đúng đáp án câu hỏi phần này, các học viên phải quan sát thật kỹ và nắm rõ từng ý nghĩa của các loại biển báo hiện tại. Áp dụng theo từng trường hợp ký hiệu, màu sắc, hình dạng mới có thể xác định được câu trả lời chính xác.

65 Câu Hỏi Phần Biển Báo Luật Thi A1

Trong 65 câu hỏi biển báo thi bằng lái xe A1 yêu cầu học viên phải nhớ rõ. Không được phép làm sai các dạng câu hỏi này!

CÂU 101

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 102

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 103

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 104

Biển nào cấm quay đầu xe?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 105

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 106

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 107

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 108

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 109

Biển nào cho phép xe rẽ trái?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 110

Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 111

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 112

Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 113

Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 114

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 115

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 116

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

ĐÁP ÁN 4

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?CÂU 117

ĐÁP ÁN 3

CÂU 118

Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 119

Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 120

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 121

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 122

Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 123

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 124

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 125

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

ĐÁP ÁN 1

câu 126

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 127

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 128

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 129

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 130

Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

ĐÁP ÁN 3

[/col]

CÂU 131

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 132

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 133

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 134

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 135

Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 136

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 137

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 138

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 139

Biển nào báo hiệu “Đường đôi” ?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 140

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 141

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 142

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 143

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 144

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 145

Biển báo này có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 146

Biển báo này có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 147

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 148

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 149

Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 150

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa”?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 151

Biển nào dưới đây hết hạn chế tốc độ tối đa?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 152

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” ?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 153

Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 154

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 155

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 156

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 157

Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 158

Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 159

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN 3

CÂU 160

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 161

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

ĐÁP ÁN 2

CÂU 162

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 163

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

ĐÁP ÁN 1

CÂU 164

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

ĐÁP ÁN 4

CÂU 165

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN 1

Lưu Ý Khi Ôn Tập Câu Hỏi Biển Báo

Để nắm rõ được nội dung và ý nghĩa của các loại biển báo có trong 200 câu hỏi thi bằng lái xe hạng A1 hạng A1. Học viên sẽ phải có kiến thức cơ bản về các loại biển báo đang được áp dụng ở Việt Nam dựa theo Luật Giao Thông Đường Bộ Việt Nam.

Đồng thời phải tham gia các buổi học để nắm rõ các bài giảng do giáo viên nhà trường tổ chức, đi cùng với các mẹo giải kiến thức do chúng tôi cung cấp.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ với các giáo viên của Trường Học Lái Xe Mô Tô TPHCM hoặc để lại dưới bình luận để chúng tôi tiến hành giải đáp trực tiếp ở bên dưới!

Chúc tất cả học viên hoàn thành kỳ thi sát hạch thật tốt.

Tham khảo thêm:

4.8/5 - (9 bình chọn)

4 thoughts on “Phần Biển Báo – 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1

  1. Trần Ngọc Khánh says:

    Câu 159 : trong tài liệu đáp án C: Vượt
    nhưng trong giáo trình trên mạng thì đáp án: Báo hiệu cầu vượt liên thông.
    Vậy cho e hỏi đáp án đúng là gì.

  2. Nam says:

    Thầy ơi cho em hỏi biển báo hình tròn màu đỏ có mũi tên màu trắng bên trong hay treo cùng biển hình tròn màu xanh có mũi tên bên trong tại các ngã tư trong câu hỏi biển báo có nghĩa là gì vậy ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Link XoilacZ TV hôm nay.