Phần Biển Báo – 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Hạng A1

Phần biển báo 150 câu hỏi thi bằng lái xe A1

Tiếp nối 80 câu hỏi phần kiến thức luật, ở phần này Trường Dạy Lái Xe Mô Tô TPHCM tôi sẽ cập nhật đầy đủ 35 câu hỏi phần biển báo nằm trong 150 câu hỏi thi bằng lái xe hạng A1 đang được áp dụng dành cho người thi bằng lái xe máy ở toàn quốc.

Trong 35 câu hỏi kèm theo đáp án đã được Thầy Trường giải đáp, các bạn sẽ bắt gặp khá nhiều biển báo quen thuộc khi chúng ta tham gia giao thông.

Đồng thời phần này rất quan trọng và học viên cần phải lưu ý rất nhiều, cố gắng ghi nhớ những biển báo quan trọng để có thể hoàn thành bài thi sát hạch lái xe A1 thật tốt.

Các bạn có thể kiểm tra trực tiếp kiến thức hiện tại của mình thông qua bộ đề ôn thi mà chúng tôi cung cấp và kết hợp để vượt qua bài thi dễ dàng.

Phần Biển Báo – 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Hạng A1

Câu 81: 

Biển nào cấm người đi bộ?
Biển nào cấm người đi bộ?

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 2 và 3

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 82:

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Biển 1 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Lưu ý: Biển số 3 chỉ dành cho người đi bộ, các loại xe không được vào nên không có nhường.

Câu 83:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 84:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Lưu ý: Cả 3 biển đều là biển báo nguy hiểm. Nhưng chỉ có biển 2 và 3 là báo sắp đến chỗ giao nhau.

Câu 85:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 3

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 86:

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?
Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 87:

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Ý nghĩa của biển 3: Đường bộ giao nhau với đường sắt không rào chắn và giao nhau vuông góc.

Câu 88:

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 89:

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?
Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

1- Biển 3.

2- Biển 1.

3- Biển 2.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 90:

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?
Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 2 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 91:

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 92:

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 93:

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 94:

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?
Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 95:

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 96:

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?
Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 97:

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?
Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 98:

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?
Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 2 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 99:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Lưu ý: cấm xe mô tô thì cấm 3 bánh; cấm ô tô con cũng cấm 3 bánh.

Câu 100:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?
Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 101:

Khai gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?
Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

1- Không biển nào.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 102:

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?
Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 103:

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?
Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 104:

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?
Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 105:

Biển nào cấm quay xe?
Biển nào cấm quay xe?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào

Đáp án đúng là

Đáp án: 1, 2.

Giải thích: Theo luật cũ, cấm rẽ trái thì cấm quay xe nên biển 1 cũng cấm quay xe.

Câu 106:

Biển nào cấm xe rẽ trái?
Biển nào cấm xe rẽ trái?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả hai biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 107:

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?
Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 108:

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?
Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 109:

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?
Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 2.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 110:

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?
Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

1- Được phép.

2- Không được phép.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 111:

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?
Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

1- Có.

2- Không

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 112:

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?
Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Câu 113:

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?
Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 2 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 2.

Câu 114:

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?
Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.

Đáp án đúng là

Đáp án: 1.

Câu 115:

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?
Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 1 và 2.

Đáp án đúng là

Đáp án: 3.

Phía trên là toàn bộ 35 câu nằm trong phần biển báo 150 câu hỏi thi bằng lái xe A1 có đáp án do chúng tôi cung cấp, học viên có thể học thuộc các câu hỏi trên và tiến hành ôn tập trực tiếp trên bộ đề ôn thi trực tuyến do Trường cung cấp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm 2 phần khác về phần luật và phần sa hình để đảm bảo được lượng kiến thức của mình.

Xem ngay bộ đề >> thi bằng A1 online <<

Bạn nào có nhu cầu muốn đăng ký thi bằng lái xe máy tại TPHCM, thì nhanh chóng liên hệ với Trường nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo
0932 69 69 11